GAMLE BILDER

 

Karl Anton Westengen (1882-1935)

 

 

Petra Amalie Grande Westengen (1880-1955) og hennes

svgermor Diis Guttormsdatter Westengen (1856-1916)

 

 

Diis og Anton med barneflokken

 

 

Emilie på stranda, midterst (på huk) øverst i trappa

Petra og Karl med fem av ni barn, Heggedal.

Emilie Westengen Mellbye og Karl Mellbye på tur i Europa (de to står bakerst til venstre)

 

tilbake til åpningssiden